Leiderschap voor innovatie & duurzame ontwikkeling

Individueel & exclusief, voor…

Directeuren en managers die verantwoordelijk zijn voor innovatie, milieu of duurzaamheid.

Focus

Het is aangetoond: het betrekken van milieu- en sociale aspecten bij de vernieuwing van producten, diensten en productieprocessen levert enorme bedrijfseconomische voordelen op.

Het schrijven van een beleid voor innovatie en duurzaamheid is vaak de eerste stap. Het bedenken van doelstellingen een tweede. Maar het realiseren van dat beleid en de doelstellingen is lastiger.

  • Want hoe combineren medewerkers hun dagelijkse routines met vernieuwing?
  • Hoe verbinden ze hun werk met innovatie, milieu en duurzaamheid?
  • En goed samenwerken tussen afdelingen die zich met onderzoek, ontwikkeling, productie en verkoop bezig houden is niet vanzelfsprekend.

Dit exclusieve, individuele coachingsprogramma helpt leidinggevenden om zich te ontwikkelen tot leider op gebied van innovatie en duurzame ontwikkeling. Om met resultaten in de praktijk het verschil te maken. Zodat het bedrijf zich met nieuwe, meer duurzame producten, diensten en productieprocessen kan onderscheiden. Economisch, en bij klanten, maatschappelijke groepen en overheden.

Inhoud

Het Innovative Executive programma helpt u om stap voor stap de innovatie en duurzaamheid van het bedrijf te versterken. We werken systematisch aan dieper inzicht in de belangrijkste knelpunten. U leert welke vijf vaardigheden het belangrijkste zijn voor succes. We ontwikkelen overleg en samenwerking tussen collega’s en afdelingen. En met klanten, leveranciers, overheden en maatschappelijke groepen. We vergroten het onderlinge vertrouwen en bevorderen kennisdeling. Zodat uw bedrijf effectiever en sneller leert. En nieuwe en meer duurzame producten, diensten en productieprocessen realiseert.

Wat leert u?

Het programma omvat de volgende onderwerpen, die op maat worden ingevuld.

  1. We brengen de ambities van het bedrijf en de knelpunten voor innovatie en duurzaamheid in kaart. U leert welke partijen binnen en buiten het bedrijf cruciaal zijn voor succes. En wat precies de meerwaarde is van samenwerking. Ook nemen we uw eigen vaardigheden, filosofie en werkmethoden onder de loep. U kiest een specifieke focus voor het begeleidingsprogramma.
  2. We inventariseren hoe het bedrijf zijn producten, diensten en processen vernieuwt. We brengen de vaardigheden, werkmethoden en visies van de betrokkenen in beeld. We ronden deze stap af met een analyse en conclusies over het lerend en innoverend vermogen van het bedrijf. Op basis hiervan stellen we een ontwikkelagenda op.
  3. Volgende begeleidingsbijeenkomsten zijn gericht op het succesvol uitvoeren van de ontwikkelagenda en het realiseren van uw leiderschap voor innovatie en duurzaamheid. U oefent de vaardigheden en werkmethoden die nodig zijn voor het bouwen en in stand houden van een Company Innovation Community. De community krijgt daadwerkelijk vorm en resultaten worden zichtbaar.
  4. Vervolgens oefent u verdere coördinatie en systematische verbetering van de gerealiseerde Company Innovation Community. Zodat u een anker kunt zijn voor de ontwikkeling van het bedrijf en zijn toekomstperspectief.

Advies op afstand tussen de bijeenkomsten maakt deel uit van het programma.

Tijdsduur

  • Acht bijeenkomsten van één tot anderhalf uur.
  • Plus advies op afstand tussen de bijeenkomsten

Locatie

Naar keuze.

Meer weten?

Neem contact op voor meer informatie.