Bouw een sterk, innoverend bedrijvencluster

Teambegeleiding voor…

Overlegplatforms, werk- of projectgroepen die als doel hebben de samenwerking te versterken tussen bedrijven en kennisinstellingen in een bedrijfstak of keten.

Focus

Kennisdeling en samenwerking tussen bedrijven in een bedrijfstak of keten hebben grote voordelen. Ze bevorderen creativiteit, synergie en vernieuwing van producten en diensten. En dragen bij aan de naam en het toekomstperspectief van de bedrijven. Maar hoe ontwikkel je een krachtig cluster?

Inhoud

We werken systematisch aan beter overleg en samenwerking tussen bedrijven in een bedrijfstak of keten. U creëert sterke banden tussen bedrijven en kennisinstellingen. U bouwt aan onderling vertrouwen. Aan een werkend platform. En aan gezamenlijk lerend vermogen en innovatie.

Wat leert u?

Het programma omvat de volgende vier onderdelen die op maat worden ingevuld.

 1. Innovation Challenges & Focus – Inzicht en focus
  We brengen in kaart wat de uitdagingen zijn bij het versterken van het cluster. De kansen en de ontwikkelingen die de bedrijven raken. En ook de manier waarop nu wordt overlegd en samengewerkt. In de oriëntatie zien we wat nodig is om systematisch een sterke Innovation Community in het cluster te ontwikkelen.
 2. Innovation Community Perspective – Een ontwikkelagenda
  We leren de achtergronden van de belangrijkste knelpunten uit Inzicht & Focus beter kennen. We creëren een beeld van het innovatiesysteem van het cluster of de keten. En ook van de competenties van de betrokken partijen. U krijgt inzicht in de belangrijkste vijf factoren voor een succesvolle ontwikkeling van uw cluster. We ronden af met een strategisch toekomstperspectief en een ontwikkelagenda.
 3. Building the Cluster Innovation Community –  Systematisch vooruit
  We richten ons op het succesvol uitvoeren van de ontwikkelagenda. De deelnemers maken zich de vaardigheden en werkmethoden eigen die nodig zijn voor het bouwen en in stand houden van een cluster Innovation Community. De community krijgt vorm en resultaten worden zichtbaar.
 4. Innovation Community Management – Coördinatie en verbetering
  Verdere coördinatie en verbetering van een gerealiseerde Innovation Community in uw cluster of keten. U oefent de geleerde vaardigheden en werkmethoden. U leert de verdere ontwikkeling van de Innovation Community systematisch vorm te geven.

Tijdsduur

Eén tot anderhalf jaar, afhankelijk van de vraagstukken, omvang van het cluster en het aantal deelnemers

Meer weten?

Neem contact op voor een gratis adviesgesprek