Werken aan een innovatieve bedrijfscultuur

Teambegeleiding voor…

MT’s, projectteams en afdelingen in bedrijven

Focus

Systematisch innoveren als bedrijf is een uitdaging. Zeker als ook grotere duurzaamheid nodig is. Goed samenwerken tussen afdelingen die zich met onderzoek, ontwikkeling, productie en verkoop bezig houden is niet vanzelfsprekend. Hun kennis en visies lopen uiteen. De beroepsculturen en vaardigheden verschillen. En vaak hebben teleurstellende ervaringen onderling wantrouwen bevorderd.

Werkt u aan vraagstukken rond innovatie en duurzaamheid in uw bedrijf? Bent u verantwoordelijk voor beleidsontwikkeling, het ontwerp van een strategie of een stappenplan? Coördineert u de samenwerking met klanten, leveranciers, de overheid en maatschappelijke organisaties?  Dit programma helpt u en uw team om samenwerkingsverbanden op te zetten, knelpunten aan te pakken en systematisch betere resultaten te boeken.

Inhoud

Het TopCompany programma helpt uw bedrijf om stap voor stap zijn aanpak voor innovatie en duurzaamheid te versterken. We werken systematisch aan beter overleg en samenwerking tussen collega’s en afdelingen. En met klanten, leveranciers, overheden en maatschappelijke groepen. We lossen conflicten op en vergroten het onderlinge vertrouwen. We stimuleren de kennisdeling. Zodat uw bedrijf nieuwe en meer duurzame producten, diensten en productieprocessen ontwikkelt.

Wat leert u?

Het programma omvat de volgende vier onderdelen die op maat worden ingevuld.

 1. Innovation Challenges & Focus – Inzicht en focus
  We brengen met uw team de knelpunten en kansen voor innovatie en duurzaamheid in uw bedrijf in kaart. U leert wat precies de meerwaarde is van samenwerking met andere partijen binnen en buiten uw bedrijf. En u kiest een specifiek project voor innovatie en duurzaamheid als focus voor dit verbeterprogramma.
 2. Innovation Community Perspective – Een ontwikkelagenda
  We leren de achtergronden kennen van de belangrijkste knelpunten uit Inzicht & Focus. We brengen in kaart hoe het bedrijf zijn producten, diensten en processen vernieuwt. We leren de vaardigheden, werkmethoden en visies van de betrokkenen kennen. U krijgt inzicht in de belangrijkste vijf factoren voor een succesvolle aanpak. We ronden deze stap af met een analyse en conclusies over de Innovation Community van het bedrijf. Op basis hiervan ontwerpen we een strategisch toekomstperspectief en een ontwikkelagenda.
 3. Building the Company Innovation Community –  Systematisch vooruit
  Dit onderdeel bestaat uit begeleiding in regelmatige bijeenkomsten in teamverband. De bedoeling is het succesvol uitvoeren van de ontwikkelagenda en het realiseren van de beoogde Innovation Community. Het team oefent de vaardigheden en werkmethoden die nodig zijn voor het bouwen en in stand houden van een Company Innovation Community. De community en zijn resultaten krijgen daadwerkelijk vorm.
 4. Innovation Community Management – Coördinatie en verbetering
  In dit onderdeel werken we aan verdere coördinatie en verbetering van de gerealiseerde Company Innovation Community. U oefent de geleerde vaardigheden en werkmethoden en leert de verbetering van de Community systematisch vorm te geven.

Tijdsduur

Eén tot anderhalf jaar, afhankelijk van de vraagstukken, omvang van het bedrijf en het aantal deelnemers

Meer weten?

Neem contact op voor een gratis adviesgesprek