Op weg naar een innoverende, duurzame regio

Teambegeleiding voor…

Regionale platforms en teams of afdelingen van provincies en gemeenten

Focus

Het samenbrengen van bedrijfsleven, overheid en maatschappelijke organisaties in een regio of gemeente is een uitdaging. De visies en belangen lopen uiteen. De culturen en leefwerelden verschillen. En vaak is er historisch gegroeid wantrouwen of cynisme. Werkt u in uw provincie of gemeente aan vraagstukken rond innovatie en duurzame ontwikkeling? Bent u verantwoordelijk voor beleid, een strategie of project? Met dit programma wordt u effectiever.

Inhoud

We werken stap voor stap aan het verbeteren van regionaal overleg en samenwerking. Systematisch helpen we de partijen elkaar beter te leren kennen. We vergroten we het onderlinge vertrouwen. We stimuleren de kennisdeling. Zodat innovatie en succesvolle projecten van de grond komen. En duurzame ontwikkeling wordt bevorderd.

Wat leert u?

Het programma omvat de volgende vier onderdelen.

 1. Innovation Challenges & Focus – Inzicht en focus
  U krijgt met uw team inzicht in de knelpunten en kansen voor innovatie en duurzaamheid. U ontdekt de meerwaarde van samenwerking tussen partijen in de gemeente of regio . En u kiest een kansrijke focus voor beleids- en strategieontwikkeling.
 2. Innovation Community Perspective – Een ontwikkelagenda
  We brengen het innovatiesysteem van de regio of gemeente in kaart. U krijgt inzicht in de belangrijkste vijf factoren voor een succesvolle verbeteraanpak. En we ontwerpen een strategisch toekomstperspectief met ontwikkelagenda voor een regionale Innovation Community.
 3. Building the Regional Innovation Community –  Systematisch vooruit
  Regelmatige bijeenkomsten in teamverband voor het succesvol uitvoeren van de ontwikkelagenda. Het team maakt zich de vaardigheden en werkmethoden eigen die nodig zijn voor het bouwen en onderhouden van een regionale Innovation Community. De community krijgt vorm. Resultaten worden zichtbaar.
 4. Innovation Community Management – Coördinatie en verbetering
  Voortgaande coördinatie en verbetering van de gerealiseerde Innovation Community. U oefent de geleerde vaardigheden en werkmethoden. U leert de verdere ontwikkeling van de Innovation Community systematisch vorm te geven.

Tijdsduur

Eén tot anderhalf jaar, afhankelijk van de vraagstukken, omvang van de regio en het aantal deelnemers

Meer weten?

Neem contact op voor een gratis adviesgesprek