Oorsprong en perspectief

De BIC-methode komt voort uit het promotieonderzoek van Han van Kleef naar vier industriële innovatieprojecten. Dit onderzoek maakte duidelijk dat innovatie in een regio, keten of bedrijf pas optimaal effectief en duurzaam kan worden als aandacht besteed wordt aan de ontwikkeling en onderlinge dynamiek van drie aspecten:

  • de innovatieprocessen
  • de samenwerkingsverbanden
  • de toegepaste vaardigheden, werkmethoden en visies van leidinggevenden

Toepassing

Alle begeleidingsprogramma’s van Trees Inventing zijn opgebouwd rond deze drie aspecten van innovatie en duurzame ontwikkeling. We werken daarbij altijd aan praktijkvraagstukken. Ondersteund met enige theorie. Van Kleef helpt de deelnemers aan de programma’s om:

  • elk aspect in kaart te brengen
  • de samenhang en dynamiek te gaan zien
  • kansen en knelpunten te identificeren en begrijpen
  • en de vaardigheden te ontwikkelen voor verbetering

Resultaten

Met de BIC-methode realiseren deelnemers in hun eigen situatie een innovation community.
Systematisch. Met vernieuwde, meer duurzame producten, diensten en productieprocessen.
En ze ontwikkelen tegelijkertijd het lerend vermogen van zichzelf, hun team, de organisatie of de regio.

Geïnteresseerd? Neem contact op voor een oriënterend gesprek.