• Wilt u als leidinggevende weten hoe een innovatieproject beter kan worden uitgevoerd?
 • Hoe samenwerking tussen afdelingen verbeterd kan worden?
 • Wat nodig is om samenwerking en duurzame ontwikkeling in uw bedrijf of┬áregio te versterken?

Onze case-studies geven diep inzicht in de achtergronden van succes of falen van een project of team. In verbetermogelijkheden. En ze geven heldere en realistische adviezen waarmee u meteen aan de slag kunt voor betere innovatieprocessen en grotere duurzaamheid. Ze zijn een stevige basis voor evaluaties en ondersteunen krachtig het leren in de organisatie.

Onderwerpen van uitgevoerde case studies in de maakindustrie

 • Van afvalstroom naar waardevol product
  Thema’s: duurzaamheidsbeleid; ontwikkeling van een nieuw product, productieproces, samenwerkingsverbanden en markt
 • Verduurzaming van energievoorziening
  Thema’s: duurzaamheidsbeleid, stakeholderdialoog, conflictmanagement, projectmanagement
 • Productiviteitsverbetering en productontwikkeling
  Thema’s: probleemanalyse, kennisdeling, procesinnovatie, samenwerking, projectmanagement
 • Product- en procesinnovatie
  Thema’s: ontwikkelen van innovatiebeleid en -management; samenwerkingsverbanden; projectmanagement