Trees inventing onderzoekt de ontwikkeling van managementvaardigheden, innovatieprocessen en samenwerkingsverbanden voor innovatie en duurzame ontwikkeling. Als basis voor expertise.

Lopende onderzoeken

Eindhoven Brainport – Lessen voor andere regio’s
De regio Eindhoven (“Slimste regio ter wereld” in 2011) is een inspiratiebron voor andere regio’s. Is kopiëren van het Eindhovense succes mogelijk? Dit onderzoek maakt duidelijk wat de wortels zijn van de prestaties van de regio. En welke lessen eruit te trekken zijn voor andere regio’s en bedrijven.

Innovatie, samenwerking en clustervorming in de IJmond - Geschiedenis, ambities en de praktijk
De maakindustrie in de regio IJmond herbergt een enorm innovatiepotentieel. In 2013 zijn kansen, bedreigingen, sterkten en zwakten in kaart gebracht. Ambities en vervolgstappen zijn geformuleerd. Wat zijn de effecten van de gekozen strategie en aanpak? Welke invloed heeft de geschiedenis van de regio? Het onderzoek beantwoordt deze vragen.

Afgerond onderzoek

 Learning to learn for innovation and sustainable development

cover75Om innovatie te laten bijdragen aan duurzame ontwikkeling is het belangrijk dat bedrijven, overheden, wetenschap en maatschappelijke organisaties samenwerken. En samen nieuwe oplossingen ontwikkelen.

Dit onderzoek behandelt vier innovatieprojecten in de papierindustrie. Het brengt in kaart hoe een bedrijf leerprocessen waar veel verschillende partijen aan deelnemen, kan optimaliseren. Het geeft leidinggevenden advies op het gebied van:

   • team-diversiteit
   • probleemanalyse
   • besluitvorming
   • begeleiding
   • het omgaan met de complexiteit en dynamiek van sociale- en bedrijfsvraagstukken

Aanschaffen? Klik hier.
En lees hier een artikel in het tijdschrift Milieu over dit onderzoek

Tijdschrift Milieu