‘Een goede dagvoorzitter kan écht luisteren’

Willy Poiesz is technoloog en werkzaam bij het Waterschap Noorderzijlvest. Een nieuwe technologie kan het zuiveren van rioolwater duurzamer en goedkoper maken. Overschakelen op deze nieuwe technologie biedt kansen, maar ook risico’s voor betrokken bedrijven in de keten. Han van Kleef werd gevraagd als dagvoorzitter van de bijeenkomst over dit thema. Het doel? Een projectgroep starten om als keten de innovatie in gang te zetten. 

“Han van Kleef hebben wij op het laatste moment betrokken bij de bijeenkomst. Hij had daardoor weinig voorbereidingstijd. Toch merkte ik dat hij alle informatie over de nieuwe technologie gretig tot zich had genomen. De kracht van Han is, dat hij mensen weet te verbinden. In dit geval spelen meerdere bedrijven een rol in het proces van rioolwaterzuivering. Voor het ene bedrijf biedt de innovatie mooie kansen, maar voor andere partijen zijn er grote risico’s. Over het geheel gezien wordt het proces wel schoner en goedkoper, dus willen wij als Waterschap graag innoveren. De bijeenkomst heeft een mooie basis gelegd voor samenwerking in dit proces.”

“Een goede dagvoorzitter laat iedereen aan het woord en misschien nog wel belangrijker: luistert naar iedereen. En dan bedoel ik écht luisteren en goed terugkoppelen, zodat mensen zich gehoord voelen. Ik ben blij dat Han als onpartijdig dagvoorzitter het gesprek leidde. Dat deed hij met een enorme drive. Ik zou zelf veel te veel gericht zijn op het resultaat en willen sturen, waardoor ik niet echt goed zou kunnen luisteren. Nu iedereen de ruimte kreeg om zijn bedenkingen en bezwaren op tafel te leggen, ontstond er een heel open en energieke sfeer en raakten mensen enthousiast over een gedeeld toekomstperspectief. “

“De inrichting van de ruimte speelde zeker een rol in de open sfeer. Op advies van Han hebben we gekozen voor een opstelling zonder tafels. We zaten in een kring en daardoor was iedereen zichtbaar. Mensen zijn makkelijker te ‘lezen’, waardoor je veel beter de non-verbale communicatie meekrijgt. Dat maakt kwetsbaar en is in het begin onwennig. Maar al snel zit je daar als één groep en neemt het proces een vlucht. Het resultaat van de bijeenkomst is dat er direct mensen hebben ingetekend voor de projectgroep. Inmiddels is een onderzoeksvoorstel voor subsidie ingediend. We zijn dus op de goede weg!”